اینجا هستید:صفحه اصلی / کتاب > فقه و حقوق >

ادله اثبات دعاوی کیفری


معرفی
کتابی که پیش رو دارید، تلاشی است تا با تبیین شرایط اقامه دعوی، سپس توضیح و بررسی ادله ای که فراروی قاضی است، گامی هرچند کوتاه به سوی عدل و انصاف برداشته شود.

در بخش نخست، شرایط اقامه دعوی؛ یعنی: بلوغ و عقل، عدم حجر به دلیل سفه، اجنبی نبودن از دعوی، وجود مدعی علیه، اثر داشتن دعوی، معلوم بودن اجمالی مورد دعوی، جازم بودن مدعی و معین بودن مدعی علیه که گفته می شود برای اقامه دعوی لازم است، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

در بخش دوم، کلیات سپس ادله چهارگانه اثبات دعوی، اقرار، شهادت، علم قاضی و قسامه در باب جنایات به تفصیل مورد بحث واقع شده است. که امید مفید واقع شود.

Proof 1

  • تعداد صفحات : 340 ،
  • قطع : وزیری ،
  • وزن کتاب : 454 ،
  • عنوان اصلی : ادله اثبات دعاوی کیفری ،
  • بارکد : 9789647673457 ،

Proof 2

  • کتابی که پیش رو دارید، تلاشی است تا با تبیین شرایط اقامه دعوی، سپس توضیح و بررسی ادله ای که فراروی قاضی است، گامی هرچند کوتاه به سوی عدل و انصاف برداشته شود.

    در بخش نخست، شرایط اقامه دعوی؛ یعنی: بلوغ و عقل، عدم حجر به دلیل سفه، اجنبی نبودن از دعوی، وجود مدعی علیه، اثر داشتن دعوی، معلوم بودن اجمالی مورد دعوی، جازم بودن مدعی و معین بودن مدعی علیه که گفته می شود برای اقامه دعوی لازم است، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

    در بخش دوم، کلیات سپس ادله چهارگانه اثبات دعوی، اقرار، شهادت، علم قاضی و قسامه در باب جنایات به تفصیل مورد بحث واقع شده است. که امید مفید واقع شود.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
16