از حال بد به حال خوب


معرفی
کتاب حاضر درباره روشی انقلابی و در عین حال بی نیاز از دارو برای درمان افسردگی است که شناخت درمانی نامیده می شود .

در جای جای این کتاب نویسنده پژوهشگر می کوشد تا ما این اصل مهم شناخت درمانی یعنی اهمیت فکر و ارتباط آن را با احساس، احوال، رفتار و به طور کلی زندگی درک کنیم.

افرادی که علاقمند به داشتن حال خوب هستند به خصوص کسانی که دسترسی به متخصصین روانی ندارند می توانند بهره بسیاری از این کتاب ببرند.

Proof 1

 • تعداد صفحات : 639 ،
 • قطع : رقعی ،
 • وزن کتاب : 726 ،
 • عنوان اصلی : از حال بد به حال خوب ،
 • بارکد : 9789648277548 ، 9789648277548 ، 9789648277548 ،
 • نویسنده : دیوید برنز ،
 • ناشر : آسیم ،
 • مترجم : مهدی قراچه داغی ،

Proof 2

 • کتاب حاضر درباره روشی انقلابی و در عین حال بی نیاز از دارو برای درمان افسردگی است که شناخت درمانی نامیده می شود .

  در جای جای این کتاب نویسنده پژوهشگر می کوشد تا ما این اصل مهم شناخت درمانی یعنی اهمیت فکر و ارتباط آن را با احساس، احوال، رفتار و به طور کلی زندگی درک کنیم.

  افرادی که علاقمند به داشتن حال خوب هستند به خصوص کسانی که دسترسی به متخصصین روانی ندارند می توانند بهره بسیاری از این کتاب ببرند.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
12