جملاتی زیبا از گاندی


معرفی
مهانداس کارامچاند گاندی در سال 1869 در یک خانواده هندو در گجرات هند دیده به جهان گشود.

گاندی در آغوش مادری فداکار رشد می کرد . او از همان سنین کودکی با مرام آسیب نرساندن به موجودات زنده خو گرفت و به گیاهخواری، روزه داری برای خودسازی و خالص نمودن خویش و زندگی توام با گذشت اعضای فرق و مذاهب مختلف کوشش ورزید.

شیوه مبارزه مهاتما گاندی در نوع خود در جهان بی نظیر بوده است. شیوه مبارزه او در جهان به عنوان یک الگو و فلسفه مطرح است. او همیشه بر حقیقت ، صلح و عدم خشونت برای رسیدن به مقاصد تأکید فراوان داشت.

مشخصات ظاهری::

* کاغذ کاهی

(*شابک:6-05-6629-600-978*)

Proof 1

 • تعداد صفحات : 104 ،
 • قطع : جیبی ،
 • وزن کتاب : 45 ،
 • شابک : 978-600-6629-05-6 ،
 • عنوان اصلی : جملاتی زیبا از گاندی ،
 • نویسنده : مهاتما گاندی ،
 • ناشر : تینا ،
 • مترجم : علی تیموری ،

Proof 2

 • مهانداس کارامچاند گاندی در سال 1869 در یک خانواده هندو در گجرات هند دیده به جهان گشود.

  گاندی در آغوش مادری فداکار رشد می کرد . او از همان سنین کودکی با مرام آسیب نرساندن به موجودات زنده خو گرفت و به گیاهخواری، روزه داری برای خودسازی و خالص نمودن خویش و زندگی توام با گذشت اعضای فرق و مذاهب مختلف کوشش ورزید.

  شیوه مبارزه مهاتما گاندی در نوع خود در جهان بی نظیر بوده است. شیوه مبارزه او در جهان به عنوان یک الگو و فلسفه مطرح است. او همیشه بر حقیقت ، صلح و عدم خشونت برای رسیدن به مقاصد تأکید فراوان داشت.

  مشخصات ظاهری::

  * کاغذ کاهی

  (*شابک:6-05-6629-600-978*)

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10