آئین نیکو سخن گفتن


معرفی
این کتاب، نحوه برقراری ارتباط کلامی با دیگران و روش گفتگو و سخنرانی موثر را به ما میآموزد.

اگر خودتان را برای سخنرانی در یک جلسه و یا کنفرانس و ایجاد یک ارتباط کلامی موثر با شخصی آماده میکنید، این کتاب ارزشمند را به شما توصیه میکنیم.

Proof 1

  • تعداد صفحات : 152 ،
  • قطع : رقعی ،
  • وزن کتاب : 180 ،
  • عنوان اصلی : آئین نیکو سخن گفتن ،
  • نویسنده : محمد جبروتی ،
  • ناشر : طلایه ،

Proof 2

  • این کتاب، نحوه برقراری ارتباط کلامی با دیگران و روش گفتگو و سخنرانی موثر را به ما میآموزد.

    اگر خودتان را برای سخنرانی در یک جلسه و یا کنفرانس و ایجاد یک ارتباط کلامی موثر با شخصی آماده میکنید، این کتاب ارزشمند را به شما توصیه میکنیم.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
12