بازاندیشی بازاریابی


معرفی
* بنگاه بازاریابی پایدار در آسیا *

مدل بنگاه بازاریابی پایدار که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته ، مدلی بازتعریف شده، جامع، ساده و در عین حال بسیار توانمند و موثر است. در کتاب حاضر، از طریق این مدل، قاطعانه استدلال می شود که بازاریابی می بایست یک مفهوم تجاری راهبردی باشد که هدف آن دستیابی به رضایت پایدار سه گروه اصلی از ذی نفعان است: مشتریان، کارکنان سازمان، و سهام داران. بازاریابی روح سازمان است نه فقط بخشی از بدنه هر سازمان. بنابراین، هر فرد در سازمان می بایست یک بازاریاب باشد.

(*شابک:1-268-185-964-978*)

Proof 1

 • تعداد صفحات : 307 ،
 • قطع : رقعی ،
 • وزن کتاب : 351 ،
 • شابک : 978-964-185-268-1 ،
 • عنوان اصلی : بازاندیشی بازاریابی ،
 • بارکد : 9789641852681 ،
 • نویسنده : فیلیپ کاتلر ،
 • ناشر : نی ،
 • مترجم : پرویز احمدی ،

Proof 2

 • * بنگاه بازاریابی پایدار در آسیا *

  مدل بنگاه بازاریابی پایدار که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته ، مدلی بازتعریف شده، جامع، ساده و در عین حال بسیار توانمند و موثر است. در کتاب حاضر، از طریق این مدل، قاطعانه استدلال می شود که بازاریابی می بایست یک مفهوم تجاری راهبردی باشد که هدف آن دستیابی به رضایت پایدار سه گروه اصلی از ذی نفعان است: مشتریان، کارکنان سازمان، و سهام داران. بازاریابی روح سازمان است نه فقط بخشی از بدنه هر سازمان. بنابراین، هر فرد در سازمان می بایست یک بازاریاب باشد.

  (*شابک:1-268-185-964-978*)

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10