بازاندیشی بازاریابی


معرفی
* بنگاه بازاریابی پایدار در آسیا *

مدل بنگاه بازاریابی پایدار که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته ، مدلی بازتعریف شده، جامع، ساده و در عین حال بسیار توانمند و موثر است. در کتاب حاضر، از طریق این مدل، قاطعانه استدلال می شود که بازاریابی می بایست یک مفهوم تجاری راهبردی باشد که هدف آن دستیابی به رضایت پایدار سه گروه اصلی از ذی نفعان است: مشتریان، کارکنان سازمان، و سهام داران. بازاریابی روح سازمان است نه فقط بخشی از بدنه هر سازمان. بنابراین، هر فرد در سازمان می بایست یک بازاریاب باشد.

(*شابک:1-268-185-964-978*)

Proof 1

 • تعداد صفحات : 307 ،
 • نوبت چاپ : 1 ،
 • قطع : رقعی ،
 • وزن کتاب : 351 ،
 • شابک : 978-964-185-268-1 ،
 • عنوان اصلی : بازاندیشی بازاریابی ،
 • بارکد : 9789641852681 ،
 • نویسنده : فیلیپ کاتلر ،
 • ناشر : نی ،
 • مترجم : پرویز احمدی ،

Proof 2

 • * بنگاه بازاریابی پایدار در آسیا *

  مدل بنگاه بازاریابی پایدار که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته ، مدلی بازتعریف شده، جامع، ساده و در عین حال بسیار توانمند و موثر است. در کتاب حاضر، از طریق این مدل، قاطعانه استدلال می شود که بازاریابی می بایست یک مفهوم تجاری راهبردی باشد که هدف آن دستیابی به رضایت پایدار سه گروه اصلی از ذی نفعان است: مشتریان، کارکنان سازمان، و سهام داران. بازاریابی روح سازمان است نه فقط بخشی از بدنه هر سازمان. بنابراین، هر فرد در سازمان می بایست یک بازاریاب باشد.

  (*شابک:1-268-185-964-978*)

Proof 3

Your comments:


Proof 4

 • * مقدمه سخنی چند پیرامون مدل بنگاه بازاریابی پایدار

  **بخش اول: پایدار

  * در حلقه پایداری خود پیش بروید

  - حلقه پایداری

  - تغییرات سیاسی، فنی و فرهنگی

  ** بخش دوم: سر و کار داشتن با بازار

  * دورنمای خود را تحلیل کنید

  - مدل فرعی لوزی 4C

  - تغییر

  - رقبا

  - مشتریان

  - شرکت

  * معماری خود را طراحی و ترسیم کنید

  - مثلث راهبردی کسب و کار

  - راهبرد

  - بخش بندی: به بازار خود خلاقانه نگاه کنید

  - هدف گذاری: منابع خود را به شیوه ای موثر تخصیص دهید

  - جایگاه یابی: مشتریانتان را با جدیت رهبری کنید

  - راهکار عملیاتی

  - تمایز: محتوا، زمینه، و زیر ساخت خود را یکپارچه کنید

  - آمیخته بازاریابی: محصولات خود و نحوه دسترسی به آن ها را یکپارچه سازید

  - فروش: شرکت، مشتری، ارتباط را یکپارچه کنید

  - ارزش

  - برند: از دام کالاگرایی اجتناب کنید

  - خدمت: از دام طبقه بندی کسب و کار اجتناب کنید

  - فرآیند: اجتناب از دام وظیفه گرایی

  * کارت امتیاز خود را متوازن کنید

  - خلق ارزش برای سه ذی نفع اصلی

  - معادله ارزش

  - یافتن، جلب رضایت، و حفظ سه ذی نفع کلیدی

  - کارت امتیاز: کنترل و پایش پیش ران های ارزش

  - شاخص های ارزش

  - ایجاد فرهنگ ارزش

  ** بخش سوم: بنگاه

  * الهام، فرهنگ، و بنیان خود را بسازید

  - رویا و آرمان، هویت، فعالیت

  - طرح ین-یانگ و ساعت شنی

  - الهام

  - الهام بخشی از طریق چشم انداز

  - پرورش فلسفه وجودی به کمک ماموریت

  - تفسیر و ترجمان فلسفه وجودی به اهداف کلی و حوزه کسب و کار

  - فرهنگ

  - ین- یانگ هماهنگ

  - فرهنگ قوی: هدایت، التزام و تسلط

  - نهاد

  - مدل کلی بنگاه

  ** سخن آخر: تلفیق مدل های سه گانه

  * ضمائم

  * ضمیمه 1: دورنمای آسیایی

  - تغییر

  - اقتصاد

  - بازار

  - رقبا

  - مشتریان

  * ضمیمه 2: معماری عام و فراگیر برای مواجهه با بحران

db9.varaiety
RowNumberstock
10