تاریخ فوتبال و جام جهانی


معرفی
این کتاب دو جلدی حاوی اطلاعات کامل در خصوص تاریخ فوتبال، فیفا و شرح کامل مسابقات جام جهانی از سال 1930 الی 1998 با ذکر اطلاعات دقیق هر مسابقه (اعم از محل برگزاری، نتیجه هر یک از مسابقات، نام بازیکنان و گلزنان هر تیم و ...) میباشد.

اگر میخواهید اطلاعات کامل و جزء به جزء هر دوره جام جهانی فوتبال را داشته باشید و یا آرشیوتان را کامل کنید، این کتاب ارزشمند را به شما پیشنهاد میکنیم.

Proof 1

  • تعداد صفحات : 1113 ،
  • قطع : رحلی کوچک ،
  • عنوان اصلی : تاریخ فوتبال و جام جهانی ،
  • نویسنده : مهدی اسدالهی ،
  • ناشر : علم ،

Proof 2

  • این کتاب دو جلدی حاوی اطلاعات کامل در خصوص تاریخ فوتبال، فیفا و شرح کامل مسابقات جام جهانی از سال 1930 الی 1998 با ذکر اطلاعات دقیق هر مسابقه (اعم از محل برگزاری، نتیجه هر یک از مسابقات، نام بازیکنان و گلزنان هر تیم و ...) میباشد.

    اگر میخواهید اطلاعات کامل و جزء به جزء هر دوره جام جهانی فوتبال را داشته باشید و یا آرشیوتان را کامل کنید، این کتاب ارزشمند را به شما پیشنهاد میکنیم.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock