جهانی شدن فرصتها و چالشها


معرفی
این مجموعه حاوی مقالات برگزیده ای از نویسندگان گوناگون است که درآنها سعی شده است وجوه و جوانب مختلف اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی جهانی شدن روشن گردد. بدون شک مجموعه حاضر برای علاقمندان به این موضوع سودمند خواهد بود.


Proof 1

  • تعداد صفحات : 337 ،
  • قطع : وزیری ،
  • وزن کتاب : 487 ،
  • عنوان اصلی : جهانی شدن فرصتها و چالشها ،
  • بارکد : 9789644681073 ،
  • نویسنده : وحید بزرگی ،

Proof 2

  • این مجموعه حاوی مقالات برگزیده ای از نویسندگان گوناگون است که درآنها سعی شده است وجوه و جوانب مختلف اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و سیاسی جهانی شدن روشن گردد. بدون شک مجموعه حاضر برای علاقمندان به این موضوع سودمند خواهد بود.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10