روش های حقوقی مقابله با دامپینگ


معرفی
دامپینگ به عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که مورد استفاده شماری از شرکت ها جهت گسترش بازار خارجی قرار گرفته و در مواردی، بخش های تولیدی داخلی کشورهای وارد کننده را به نابودی می کشاند.

آنچه در این نوشتار ارائه می گردد، شامل فصول زیر است:

- کلیاتی در زمینه دامپینگ

- مرحله تقدیم درخواست، آغاز رسیدگی و آیین تحقیقات در دعاوی ضد دامپینگ

- اقدامات حین رسیدگی

- اقدامات پس از رسیدگی

- آیین استفاده از نظام مشورت و حل اختلاف WTO در دعاوی ضد دامپینگ

- وضعیت نطام حقوقی ایرانی در مقابله با دامپینگ و مشکلات ناشی از پذیرش موافقت نامه ضد دامپینگ


Proof 1

 • تعداد صفحات : 110 ،
 • قطع : وزیری ،
 • وزن کتاب : 180 ،
 • عنوان اصلی : روش های حقوقی مقابله با دامپینگ ،
 • بارکد : 9789644691720 ،
 • نویسنده : مسعود طارم سری ،

Proof 2

 • دامپینگ به عنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که مورد استفاده شماری از شرکت ها جهت گسترش بازار خارجی قرار گرفته و در مواردی، بخش های تولیدی داخلی کشورهای وارد کننده را به نابودی می کشاند.

  آنچه در این نوشتار ارائه می گردد، شامل فصول زیر است:

  - کلیاتی در زمینه دامپینگ

  - مرحله تقدیم درخواست، آغاز رسیدگی و آیین تحقیقات در دعاوی ضد دامپینگ

  - اقدامات حین رسیدگی

  - اقدامات پس از رسیدگی

  - آیین استفاده از نظام مشورت و حل اختلاف WTO در دعاوی ضد دامپینگ

  - وضعیت نطام حقوقی ایرانی در مقابله با دامپینگ و مشکلات ناشی از پذیرش موافقت نامه ضد دامپینگ

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10