فالنامه و روانشناسی رنگها


معرفی
اشتیاق زیاد انسان به استفاده از رنگها که از قدیم الایام پیرامونش بوده، تحول زیادی را در زمینه روانشناسی رنگ پدید آورده است.

این فالنامه، براساس اصول صحیح روانشناسی گردآوری و تنظیم شده است و شما میتوانید با انجام این آزمایشات خصوصیات فردی هر فرد را با توجه به روحیاتش دریابید.

Proof 1

 • تعداد صفحات : 149 ،
 • قطع : رقعی ،
 • وزن کتاب : 741 ،
 • عنوان اصلی : فالنامه و روانشناسی رنگها ،
 • بارکد : 9789646067240 ، 9789646067240 ،
 • نویسنده : مارکس لوشر ،
 • ناشر : اخوان ،
 • مترجم : امیرحسین برهمندپور ،

Proof 2

 • اشتیاق زیاد انسان به استفاده از رنگها که از قدیم الایام پیرامونش بوده، تحول زیادی را در زمینه روانشناسی رنگ پدید آورده است.

  این فالنامه، براساس اصول صحیح روانشناسی گردآوری و تنظیم شده است و شما میتوانید با انجام این آزمایشات خصوصیات فردی هر فرد را با توجه به روحیاتش دریابید.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10