مبانی رفتار سازمانی


معرفی
* ویرایش هشتم *

* 2005 *

* ترجمه :

- فرزاد امیدواران

- کامیار رئیسی فر

- محمدرضا اخوان

- نهال عظیمی

- ماندانا مدیری

- شیرانا محلوجی

کتاب حاضر ، همه مباحث کلیدی رفتار سازمانی را به گونه ای جذاب و آموزنده برای خوانندگان بیان می کند . این کتاب فشرده جایگزینی برای کتاب جامع حدودا 800 صفحه ای است ، که در عین حال، همه مباحث مهم رفتار سازمانی، شامل موضوعات سنتی و نکات جدید را پوشش می دهد. نبود مباحث تربیت مدیر در انتهای فصول (شبیه آنچه در کتاب جامع موجود است) خواننده را قادر می سازد تا مورد کاوی ها، آزمایشات و مطالعات مختلفی را با متن حاضر تطبیق داده و ترکیب کند .

ویرایش جدید کتاب حاضر حاوی پژوهش ها، مثال ها و موضوعات کاملا جدید و به زور در حوزه رفتار سازمانی است ، مباحثی نظیر جهانی سازی و تنوع نیروی کاری تعادل زندگی و شغل؛ تصمیم گیری های رفتاری ؛ مدل اثر بخشی سیستم ها ؛ اخلاق در مذاکره و واکنش های کارمندان به سیاست هاس سازمانی . «مبانی رفتار سازمانی» راهنمای سودمند برای دانشجویان و فارغ التحصیلان در حوزه رفتار سازمانی است . این کتاب ویژگی های زیر را داراست :

* پوشش کامل مطالب

دانشجویان در این کتاب دانش جامعی از همه مفاهیم رفتار سازمانی کسب می کنند

* یکپارچه سازی جهانی شدن ، تنوع و اخلاق

دانشجویان در این کتاب درک بهتری از تاثیرات این مسائل بر موضوعات مربوط به رفتار سازمانی به دست می آورند

* موضوعات مربوط به ارزش

دانشجویان با انواع ارزشها ، ارزش وفاداری و رفتارهای اخلاقی ، نیز ارزشهای فرا فرهنگی در طول این کتاب آشنا می شوند .

* آشنایی با هیجانات

دانشجویان ماهیت هیجان، هیجانات درک شده وابراز شده ، شش هیجان کلیدی ، نقش جنسیت در هیجانات و فرهنگ کلی و کاربردی هیجانات در حوزه های رفتار سازمانی را در این کتاب فرا می گیرند

* برنامه های اطلاع رسانی و قدردانی از کارمندان

ماهیت برنامه های قدردانی از کارمندان ، ارتباط برنامه های قدردانی با تئوری های تقویت ، و کاربرد عملی برنامههای قدردانی در این کتاب مورد بحث واقع می شود .

* به روز بودن و جدید بودن

دانشجویان در این کتاب با جدیدترین گرایش ها و تفکرات حوزه رفتار سازمانی آشنا می شوند .


Proof 1

Proof 2

 • * ویرایش هشتم *

  * 2005 *

  * ترجمه :

  - فرزاد امیدواران

  - کامیار رئیسی فر

  - محمدرضا اخوان

  - نهال عظیمی

  - ماندانا مدیری

  - شیرانا محلوجی

  کتاب حاضر ، همه مباحث کلیدی رفتار سازمانی را به گونه ای جذاب و آموزنده برای خوانندگان بیان می کند . این کتاب فشرده جایگزینی برای کتاب جامع حدودا 800 صفحه ای است ، که در عین حال، همه مباحث مهم رفتار سازمانی، شامل موضوعات سنتی و نکات جدید را پوشش می دهد. نبود مباحث تربیت مدیر در انتهای فصول (شبیه آنچه در کتاب جامع موجود است) خواننده را قادر می سازد تا مورد کاوی ها، آزمایشات و مطالعات مختلفی را با متن حاضر تطبیق داده و ترکیب کند .

  ویرایش جدید کتاب حاضر حاوی پژوهش ها، مثال ها و موضوعات کاملا جدید و به زور در حوزه رفتار سازمانی است ، مباحثی نظیر جهانی سازی و تنوع نیروی کاری تعادل زندگی و شغل؛ تصمیم گیری های رفتاری ؛ مدل اثر بخشی سیستم ها ؛ اخلاق در مذاکره و واکنش های کارمندان به سیاست هاس سازمانی . «مبانی رفتار سازمانی» راهنمای سودمند برای دانشجویان و فارغ التحصیلان در حوزه رفتار سازمانی است . این کتاب ویژگی های زیر را داراست :

  * پوشش کامل مطالب

  دانشجویان در این کتاب دانش جامعی از همه مفاهیم رفتار سازمانی کسب می کنند

  * یکپارچه سازی جهانی شدن ، تنوع و اخلاق

  دانشجویان در این کتاب درک بهتری از تاثیرات این مسائل بر موضوعات مربوط به رفتار سازمانی به دست می آورند

  * موضوعات مربوط به ارزش

  دانشجویان با انواع ارزشها ، ارزش وفاداری و رفتارهای اخلاقی ، نیز ارزشهای فرا فرهنگی در طول این کتاب آشنا می شوند .

  * آشنایی با هیجانات

  دانشجویان ماهیت هیجان، هیجانات درک شده وابراز شده ، شش هیجان کلیدی ، نقش جنسیت در هیجانات و فرهنگ کلی و کاربردی هیجانات در حوزه های رفتار سازمانی را در این کتاب فرا می گیرند

  * برنامه های اطلاع رسانی و قدردانی از کارمندان

  ماهیت برنامه های قدردانی از کارمندان ، ارتباط برنامه های قدردانی با تئوری های تقویت ، و کاربرد عملی برنامههای قدردانی در این کتاب مورد بحث واقع می شود .

  * به روز بودن و جدید بودن

  دانشجویان در این کتاب با جدیدترین گرایش ها و تفکرات حوزه رفتار سازمانی آشنا می شوند .

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10