معمای انگشتی اردی 6 - هوش آزمایی


معرفی
* آموزش مفاهیم همراه با بازی و سرگرمی *

* برای کودکان 3 تا 7 سال *

مجموعه کتابهای معمای انگشتی اردی برای کودکان در دوره آمادگی و پیش دبستانی طراحی شده است و مفاهیم ساده را از طریق بازی و سرگرمی به کودکان آموزش می دهد.

در هر صفحه از کتاب متناسب با موضوع کتاب، یک پرسش و سه گزینه بعنوان جواب مطرح شده است که تنها یکی از این سه گزینه صحیح است. زیر هر گزینه سوراخی قرار گرفته است و کودک باید انگشت خود را در سوراخ پایین شکلی که فکر می کند صحیح است قرار دهد. در صورت برگرداندن صفحه ، پشت صفحه، اردی ، اردک بامزه، به سوراخ پاسخ صحیح اشاره می کند.

مشخصات ظاهری کتاب::

- کاغذ گلاسه

- مصور و تمام رنگی

(*شابک:1-11-6143-964-978*)

Proof 1

 • تعداد صفحات : 64 ،
 • قطع : پالتویی ،
 • شابک : 978-964-6143-11-1 ،
 • عنوان اصلی : معمای انگشتی اردی 6 - هوش آزمایی ،
 • بارکد : 9789646143111 ،
 • نویسنده : آلموت بارتل ،
 • ناشر : کلام ،
 • مترجم : تارا سالک ،

Proof 2

 • * آموزش مفاهیم همراه با بازی و سرگرمی *

  * برای کودکان 3 تا 7 سال *

  مجموعه کتابهای معمای انگشتی اردی برای کودکان در دوره آمادگی و پیش دبستانی طراحی شده است و مفاهیم ساده را از طریق بازی و سرگرمی به کودکان آموزش می دهد.

  در هر صفحه از کتاب متناسب با موضوع کتاب، یک پرسش و سه گزینه بعنوان جواب مطرح شده است که تنها یکی از این سه گزینه صحیح است. زیر هر گزینه سوراخی قرار گرفته است و کودک باید انگشت خود را در سوراخ پایین شکلی که فکر می کند صحیح است قرار دهد. در صورت برگرداندن صفحه ، پشت صفحه، اردی ، اردک بامزه، به سوراخ پاسخ صحیح اشاره می کند.

  مشخصات ظاهری کتاب::

  - کاغذ گلاسه

  - مصور و تمام رنگی

  (*شابک:1-11-6143-964-978*)

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10