موفقیت نامحدود در 20 روز


معرفی
آیا دستیابی به موفقیت واقعا ساده است؟

آیا میتوان شش سال جوانتر و سرزندهتر شد؟

آیا ممکن است به معنای واقعی موفق بود؟

شاید بگوئید اگر تمام اینها تا این حد ساده است که میتوان تنها با استفاده از قدرت درونی بدانها دست یافت پس چرا همه به چنین موفقیتهایی نمیرسند؟؟

اگر میخواهید در زندگی فرد موفقی باشید ، خواندن این کتاب را از دست ندهید.

Proof 1

 • تعداد صفحات : 490 ،
 • قطع : رقعی ،
 • وزن کتاب : 543 ،
 • عنوان اصلی : موفقیت نامحدود در 20 روز ،
 • بارکد : 9789645885364 ، 9789645885364 ،
 • نویسنده : آنتونی رابینز ،
 • ناشر : نسل نواندیش ،
 • مترجم : فریبا جعفری ،

Proof 2

 • آیا دستیابی به موفقیت واقعا ساده است؟

  آیا میتوان شش سال جوانتر و سرزندهتر شد؟

  آیا ممکن است به معنای واقعی موفق بود؟

  شاید بگوئید اگر تمام اینها تا این حد ساده است که میتوان تنها با استفاده از قدرت درونی بدانها دست یافت پس چرا همه به چنین موفقیتهایی نمیرسند؟؟

  اگر میخواهید در زندگی فرد موفقی باشید ، خواندن این کتاب را از دست ندهید.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
11