کلید طلایی برنامه ریزی بزای تاثیرگذاری


معرفی
(چگونه با کوشش مختصر، دیگران را ترغیب به انجام کاری کنیم که میخواهیم.)

در این کتاب میآموزیم:

موقع شناسی در فن تاثیرگذاری، خصوصیات یک فرد تاثیرگذار، تاثیرگذاری پنهان و آشکار، برداشتن اولین قدم

Proof 1

 • تعداد صفحات : 112 ،
 • قطع : جیبی ،
 • عنوان اصلی : کلید طلایی برنامه ریزی بزای تاثیرگذاری ،
 • نویسنده : ریچارد استوری ،
 • ناشر : جیحون ،
 • مترجم : مهین خالصی ،

Proof 2

 • (چگونه با کوشش مختصر، دیگران را ترغیب به انجام کاری کنیم که میخواهیم.)

  در این کتاب میآموزیم:

  موقع شناسی در فن تاثیرگذاری، خصوصیات یک فرد تاثیرگذار، تاثیرگذاری پنهان و آشکار، برداشتن اولین قدم

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock