گیسو


معرفی
شاید دانستن حق تو بود...

شاید نا گفتهها را زودتر از امروز باید میدانستی

ولی باور کن در زندگی هر کس, ناگفتههایی هست که گاهی از مرور آن خاطرات حتی در زیر لب و چون زمزمهای هراس داریم.

پس می دانم که مرا میفهمی.

داستانی شیرین و خواندنی از دو سرگذشت که در پایان پیوندی عجیب با هم دارند.

گیسو داستان یکی از دختران امروز ماست. دختری که ناخواسته به گذشته میرود و در بررسی و کنکاش در آن به نکاتی پی میبرد که تمامی دنیایش را زیر سوال می برد .

گیسو داستان زندگی روزمره های ماست .داستان عشق و دوست داشتن ,داستان تنفر و نخواستن , داستان جدایی و به هم رسیدن.قصه هر آنچه درون تمام آدمهاست و خوب یا بد زندگی را می سازد نویسنده از احساس خود در بیان داستان به خوبی کمک گرفته و به خوبی روابط آدمهای اطراف را تشریح کرده و شخصیت ها را کنار هم چیده است

گیسو را بخوانید و از این همه عشق و شوریدگی سرمست شوید!

Proof 1

 • تعداد صفحات : 403 ،
 • قطع : رقعی ،
 • وزن کتاب : 350 ،
 • عنوان اصلی : گیسو ،
 • بارکد : 9789647259538 ،
 • نویسنده : مژگان مقیمی ،
 • ناشر : شادان ،

Proof 2

 • شاید دانستن حق تو بود...

  شاید نا گفتهها را زودتر از امروز باید میدانستی

  ولی باور کن در زندگی هر کس, ناگفتههایی هست که گاهی از مرور آن خاطرات حتی در زیر لب و چون زمزمهای هراس داریم.

  پس می دانم که مرا میفهمی.

  داستانی شیرین و خواندنی از دو سرگذشت که در پایان پیوندی عجیب با هم دارند.

  گیسو داستان یکی از دختران امروز ماست. دختری که ناخواسته به گذشته میرود و در بررسی و کنکاش در آن به نکاتی پی میبرد که تمامی دنیایش را زیر سوال می برد .

  گیسو داستان زندگی روزمره های ماست .داستان عشق و دوست داشتن ,داستان تنفر و نخواستن , داستان جدایی و به هم رسیدن.قصه هر آنچه درون تمام آدمهاست و خوب یا بد زندگی را می سازد نویسنده از احساس خود در بیان داستان به خوبی کمک گرفته و به خوبی روابط آدمهای اطراف را تشریح کرده و شخصیت ها را کنار هم چیده است

  گیسو را بخوانید و از این همه عشق و شوریدگی سرمست شوید!

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10