موارد یافت شده برای گروه "تفنگ" "تفنگ"

اقتصاد کلان
مبانی رفتار سازمانی
استنباط آماری
رنگهای پودری
روانشناسی صنعتی و سازمانی
معارف اسلامی
زبان و ادبیات فارسی
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1
ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2
آمار و کاربرد آن در مدیریت (2)
آمار و کاربرد آن در مدیریت 1, 2
آموزش کاربردی محاسبات ساختمان
بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها
سیستم سنجش عملکرد و بهبود بهره وری
154 مساله حقوقی و کیفری اختبار کانون وکلا