اینجا هستید:صفحه اصلی / کتاب > ادبیات > شعر >

دیوان عمادی شهریاری


معرفی
* مقدمه و تصحیح و تحقیق: ذبیحالله حبیبینژاد*

عمادی شهریاری از شعرای قرن ششم هجری بوده و دارای سبک بسیار جالبی در سرودن شعربوده است.

این شاعر توانا در استفاده از معانی و مضامین ظریف و دقیق،در عبارات شیوا و ترکیبات بدیع بسیار چیره دست بوده است.

لازم به توضیح است که عمادی تخلص شعری این شاعر می باشد که از نام عمادالدوله فرامز،پادشاه مازندارن گرفته شده است.

وفات این شاعر را به سال 583 هجری قمری نوشته اند.

این کتاب شامل قصاید، غزلیات، ترکیب بندها، قطعات، رباعیات، ابیات پراکنده، تعلیقات، لغات و ترکیبات، این شاعر نامدار به تحقیق و تصحیح ذبیح الله حبیبی نژاد می باشد.

Proof 1

 • تعداد صفحات : 216 ،
 • قطع : وزیری ،
 • وزن کتاب : 319 ،
 • عنوان اصلی : دیوان عمادی شهریاری ،
 • نویسنده : عمادی شهریاری ،
 • ناشر : طلایه ،

Proof 2

 • * مقدمه و تصحیح و تحقیق: ذبیحالله حبیبینژاد*

  عمادی شهریاری از شعرای قرن ششم هجری بوده و دارای سبک بسیار جالبی در سرودن شعربوده است.

  این شاعر توانا در استفاده از معانی و مضامین ظریف و دقیق،در عبارات شیوا و ترکیبات بدیع بسیار چیره دست بوده است.

  لازم به توضیح است که عمادی تخلص شعری این شاعر می باشد که از نام عمادالدوله فرامز،پادشاه مازندارن گرفته شده است.

  وفات این شاعر را به سال 583 هجری قمری نوشته اند.

  این کتاب شامل قصاید، غزلیات، ترکیب بندها، قطعات، رباعیات، ابیات پراکنده، تعلیقات، لغات و ترکیبات، این شاعر نامدار به تحقیق و تصحیح ذبیح الله حبیبی نژاد می باشد.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
11