سایزبندی شورت های زنانه

برای اطلاع از چگونگی تعیین سایز خود می توانید از جدول زیر کمک بگیرید.


چارت مناسب خانوم ها ( شورت زنانه)

سایز خود را پیدا کن

فروشگاه الکترونیک ایفه

دور پر ترین قسمت باسن را اندازه گیری کنید.