اینجا هستید: صفحه اصلی / کتاب > ادبیات > طنز >

موارد یافت شده برای گروه "طنز" "طنز"

کلیدهای خوشبختی
بهشت گم شده
ملکه قلبها
چطور کفر مامان رو دربیاریم!
چرند و پرند
اژدهای گریندلی گران
کثیف ترین مرد جهان
درخت بلوط و بوته گل سرخ
مردم معمولی
قصه های غیرمعمولی 1
قصه های غیرمعمولی 2
ناصرالدین شاه زن ذلیل
ضرب المثلهای فارسی و اصطلاحات عامیانه
قهقهه بزنیم
گهواره گربه