قوانین فروش محصولات

مشترک گرامی

به منظور جلب رضایت شما عزیزان، تیم ایفه شرایط زیر را به منظور برگشت کالا، در صورت عدم رضایت از کالای دریافت شده، در نظر گرفته است:

1. امکان برگشت لباس خواب بانوان در صورت عدم تطبیق کالا با سفارش، شامل زدگی، پارگی و مناسب نبودن سایز، بدون جدا شدن تگ روی کالا (بدون بوی عطر و بدن) و مطابق بسته ی ارسالی تا 48 ساعت پس از دریافت.

2. به دلیل رعایت موارد بهداشتی، امکان برگشت لباس زیر وجود ندارد.