معنویت یک علم است


معرفی
مجموعه سخنرانی های دکتر بهرام الهی در دانشگاه سوربن پاریس

مولف در این اثر تاکید میورزد که قوانین معنوی حقیقی همواره توجیه عقلانی و استدلال قابل قبول دارند و درک و جذب مفاهیم آن باعث رشد روح و اعتلای جوهر وجود انسان میگردد.

Proof 1

  • تعداد صفحات : 164 ،
  • قطع : رقعی ،
  • وزن کتاب : 283 ،
  • عنوان اصلی : معنویت یک علم است ،
  • نویسنده : بهرام الهی ،
  • ناشر : جیحون ،

Proof 2

  • مجموعه سخنرانی های دکتر بهرام الهی در دانشگاه سوربن پاریس

    مولف در این اثر تاکید میورزد که قوانین معنوی حقیقی همواره توجیه عقلانی و استدلال قابل قبول دارند و درک و جذب مفاهیم آن باعث رشد روح و اعتلای جوهر وجود انسان میگردد.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
11