هری پاتر و سنگ جادو


معرفی
**پرفروشترین کتاب**

هری پاتر فکر میکند پسر بچهای معمولی است تا اینکه میفهمد از قدرت جادویی خارقالعادهای برخوردار است.

طلسم لرد ولدمورد در او اثر نمیکند. او به مدرسه جادوگری میرود و با اتفاقات جالبی روبرو میشود.

او از هفت خوان جادویی میگذرد تا به سنگ جادو دست یابد.

- هری پاتر اوقات زیبا و مهیجی برایتان میسازد

-این کتاب برنده جایزه کتاب سال کودکان و جایزه اسمارتیز است .

- تنها کسانی که یکی از داستانهای هری پاتر را خواندهاند میدانند که این داستانها چه جذابیتی دارد.

Proof 1

 • تعداد صفحات : 350 ،
 • قطع : پالتویی ،
 • وزن کتاب : 450 ،
 • عنوان اصلی : هری پاتر و سنگ جادو ،
 • بارکد : 9789645757029 ،
 • نویسنده : جوآن کتلین رولینگ ،
 • ناشر : کتابسرای تندیس ،
 • مترجم : سعید کبربایی ،

Proof 2

 • **پرفروشترین کتاب**

  هری پاتر فکر میکند پسر بچهای معمولی است تا اینکه میفهمد از قدرت جادویی خارقالعادهای برخوردار است.

  طلسم لرد ولدمورد در او اثر نمیکند. او به مدرسه جادوگری میرود و با اتفاقات جالبی روبرو میشود.

  او از هفت خوان جادویی میگذرد تا به سنگ جادو دست یابد.

  - هری پاتر اوقات زیبا و مهیجی برایتان میسازد

  -این کتاب برنده جایزه کتاب سال کودکان و جایزه اسمارتیز است .

  - تنها کسانی که یکی از داستانهای هری پاتر را خواندهاند میدانند که این داستانها چه جذابیتی دارد.

Proof 3

Your comments:


db9.varaiety
RowNumberstock
10