چه نوع سوتین هایی سینه ها را کوچک تر نشان می دهد؟

بسیاری از افرادی که سینه بزرگی دارند از این بابت ناراحتند. بعضی ها لباس سایز خودشان را پیدا نمیکنند و بعضی ها از کمر درد رنج می برند به هر حال و به هر دلیلی که خودتان می دانید شاید دلتان بخواهد سینه هایتان را کوچک کنید. با این روش های طبیعی می توانید سینه هایتان را کوچک تر کنید و یا کاری کنید کوچکتر به نظر برسند.


قابل توجه خانوم هایی که سینه های بزرگ دارند

خانوم هایی که سینه های بزرگ دارند باید از سوتین هایی با بند پهن استفاده کنند تا سینه ها را از دو طرف نگهداری کنند و مدل هایی که فشار روی کمررا کم میکند و میتوانند آزادانه فعالیت کنند.

خانوم های با سینه های بزرگ معمولا سینه های کوچک را ترجیح می دهند به همین دلیل سوتین های تنگ استفاده میکنند که خیلی صحیح به نظر نمیرسد.

آن ها باید از سوتین هایی استفاده کنند که خیلی تنگ نباشد زیرا بر گردش خون آن ها اثر میگذارد. آن ها باید از سوتین هایی با بند پهن استفاده کنند تا از دوطرف سینه ها را نگه دارد و فشار روی کمر را کم کند تا بتوانند فعالیت آزادانه داشته باشند.

سوتین های پارچه ای به طور خاص هیچ حجمی ندارند پس میتوانند کمی به شما کمک کنند خصوصا اگر می خواهید لباس خاصی بپوشید که فرم اصلی سینه هایتان معلوم باشد.