تولید کنندگان محصولات در ایفه  • ینینجی (Yeniinci)
  • بلا دونا (Bella Donna)
  • ان بی بی (NBB)
  • فیتان (Fitan)
  • ورومدا (VERO MODA)
  • سویم (Sevim)